Behoor jij tot de 20.000 meest innovatieve bedrijven van Nederland?

Je bent innovatief, en wilt hier ook graag voor beloond worden. Verlaag dan vandaag nog je kosten met de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en/of laat het door ons voorfinancieren. Er wordt jaarlijks ruim 1 miljard beschikbaar gesteld voor diverse innovaties. 

Ontdek de kansen voor de WBSO.

De WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en is een fiscale stimulans vanuit de Rijksdienst van Ondernemend Nederland(RVO). De RVO wilt hiermee bedrijven stimuleren te blijven innoveren, en dat ze net iets verder gaan dan hun huidige kennis.

Het is bedoeld voor ondernemers die zich bezighouden met de ontwikkeling of verbetering van een product, dienst of proces. Wanneer je een B.V. bent, mag je 32% in mindere brengen op de loonbelasting.

Ben je een eenmanszaak of V.O.F., dan is er een vaste aftrek op de inkomstenbelasting. Onder de materiaalkosten vallen prototype, proefopstellingen, machines of laboratoria. Ieder jaar maken ruim 20.000 ondernemers gebruik van de WBSO.

Het is de sleutel naar mogelijkheden zoals o.a. de innovatiebox.

wbso aanvraag tips

Waar kan ik de WBSO subsidie voor gebruiken?

De WBSO is bedoeld voor bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) uitvoeren. S&O is de Nederlandse term voor Research & Development (R&D). Je mag deze fiscale stimulering aanvragen voor twee categorieën S&O-projecten:

 • De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur.
 • Activiteiten direct en uitsluitend gericht op technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Het S&O-werk moet zijn gericht op het oplossen van technische knelpunten, en de oplossing waaraan je werkt moet nieuw zijn voor jouw bedrijf.

Voorwaarden voor WBSO S&O-project

Uw S&O-project moet aan verschillende voorwaarden voldoen om WBSO te krijgen. Bijvoorbeeld:

 • Je ontwikkelt zelf een product, productieproces of programmatuur.
 • Bij een ontwikkelingsproject geldt, dat je iets ontwikkelt wat technisch nieuw is.
 • Je lost zelf de technische knelpunten op.
 • Het is belangrijk dat de ontwikkelingen nog plaats moeten vinden. Deze regeling werkt niet met terugwerkende kracht.

Hoeveel WBSO kan ik krijgen?

De WBSO wordt verrekend als een korting op de af te dragen loonbelasting en premies volksverzekeringen. Deze korting bedraagt voor 2022:

 • Het tarief voor de eerste schijf bedraagt 32% over de eerste 350.000 euro aan S&O (loon)kosten en uitgaven.
 • Voor starters ligt het percentage wat hoger, namelijk op 40%.
 • Voor alle kosten boven € 350.000,- is het tarief 16%, ook voor starters.

Als je behalve S&O-loonkosten ook andere kosten en uitgaven maakt die betrekking hebben op het project dan mag u die bij de S&O-loonkosten optellen.

Voor zelfstandigen die meer dan 500 S&O-uren per jaar maken, gelden de volgende bedragen in 2022:

 • Zelfstandigen krijgen een vaste aftrek van € 13.360.
 • De extra aftrek voor starters bedraagt € 6.684.

Kom jij in aanmerking voor WBSO?

Doe de WBSO check!

Met een paar simpele vragen kunnen wij vaststellen of jij in aanmerking komt voor WBSO subsidie en zo je loonkosten kunt verlagen.

Het duurt 1 minuut en je ontvangt snel antwoord.

Hoe kan Innovation Funding jou helpen?

Innovation Funding heeft ruim 15 jaar ervaring in het ondersteunen van innovatieve en duurzame bedrijven, bij het aanvragen van verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden.

De WBSO is vaak het startpunt van onze dienstverlening om beter zicht te krijgen in lopende, en toekomstige innovatieprojecten. We begeleiden u bij de administratie en technisch dossier, en zoeken pro-actief naar overige subsidieregelingen.

Hoe kan Innovation Funding jou helpen met de WBSO?

 • We beoordelen en reageren pro-actief of je voor andere subsidies in aanmerking komt
 • We schrijven de volledige aanvragen of reviewen deze.
 • We treden als contactpersoon op richting de RVO.
 • Bij een eventuele controle staan we je van A tot Z bij.
 • We hebben speciaal voor onze klanten een urenadministratie applicatie ontwikkeld
 • We verzorgen de financiële tussenrapportages en eindverantwoording
 • Je krijgt een vaste consultant.

Wanneer is de aanvraagdeadline voor WBSO?

Het aanvraag proces van WBSO is sinds 1 januari 2020 flexibeler en sneller geworden. Vanaf 2020 kunnen bedrijven tot het einde van de maand WBSO aanvragen voor de daaropvolgende maand. Je kunt bijvoorbeeld een aanvraag indienen op 31 januari voor de periode vanaf 1 februari. Hierop is 1 uitzondering: de startdatum 1 januari 2022. Start de aanvraagperiode op 1 januari? Dien de aanvraag dan uiterlijk 20 december in. Verder kunnen bedrijven nu maximaal vier keer per jaar een aanvraag indienen. Voor zelfstandigen is er geen maximum. De WBSO vraag je aan voor minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden.

Voorfinanciering WBSO en overige subsidies.

Direct gebruik kunnen maken van het WBSO voordeel, om o.a. inkopen te kunnen doen?

Dat kan, als je kiest voor Innovation Funding als jouw subsidiepartner! Wanneer je de WBSO aanvraagt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) krijg je vaak pas na vele weken de beschikking, en kan je het eerste financiële voordeel verrekenen.

Door gebruik te maken van de voorfinanciering beschik je direct over de extra liquide middelen waarmee je het innovatieve project kunt financieren, en direct grote sprongen kan maken bij het aanstaande, of al lopende project.

Via Innovation Funding stond het aangevraagde subsidie bedrag door middel van de voorfinanciering al voor de beschikking op mijn rekening. Hierdoor kon ik meteen doorpakken.

Beschik je al over voldoende liquide middelen? Dan heb je de voorfinanciering waarschijnlijk niet nodig! Wij vinden transparantie binnen Innovation Funding uiterst belangrijk, en hebben daarom een modulaire opbouw. Hierdoor bepaal je zelf op welk vlak je ondersteund wilt worden.

Onze professionals helpen graag om jouw kansen in kaart te brengen en denken ook mee over andere financieringsmogelijkheden dan WBSO.

Innovatiebox

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting, de opvolger van de Octrooibox. Bij de aangifte vennootschapsbelasting kan gekozen worden voor het toepassen van deze regeling. De box is van toepassing op winsten die zijn voortgekomen uit octrooien en/of WBSO-projecten. Met deze box kan je dus de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten verlagen. Deze winsten worden dan slechts tegen een belastingtarief van maximaal 9% belast. Per 1 januari 2021 is het innovatiebox tarief van 7% naar 9% verhoogd.

Alle vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen (in de meeste gevallen een NV of BV) in Nederland kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Naast de WBSO subsidie, is de Innovatiebox één van de grootste stimuleringsregelingen vanuit de overheid voor het Nederlandse bedrijfsleven.

WBSO subsidie nieuws

Lees ook onze blogs over WBSO!

Benieuwd naar jouw WBSO mogelijkheden?