Subsidie aanvragen?

subsidie aanvragen

Laat ons de subsidie aanvragen, zodat jij je focus op innovatie kan bewaren.

Het is belangrijk om te weten wat er speelt binnen een organisatie, om er vervolgens achter te komen, wat er nodig is om een subsidie aan te vragen. Eerst combineren we graag jouw inhoudelijke kennis met onze jarenlange ervaring, in het schrijven van complexe subsidie aanvragen. Vervolgens schrijven wij de volledig aanvraag zodat jij je kan focussen op je innovatie. We staan je in het proces volledig bij. Zowel in het bijhouden van een administratie, tot aan een mogelijke controle.

Elke subsidieregeling heeft haar eigen vereisten inzake aanvraag en monitoring. Maar in hoofdlijnen kunnen we een driedeling onderscheiden. Op elk van deze drie punten in de procesontwikkeling levert Innovation Funding een belangrijke meerwaarde.

Subsidie aanvragen is een proces, waar je de experts het werk moet laten doen.

Monitoring

Een andere belangrijke stap is monitoren van de procesontwikkeling. Aan iedere subsidieaanvraag zijn monitoringseisen verbonden. We willen voorkomen dat je door een vormfout een deel van of het gehele subsidiebedrag moet terugbetalen. We schrijven de vereiste tussentijdse rapportages en nemen contact op met de subsidieverstrekker wanneer de projectontwikkeling onverhoopt afwijkt van de planning. Als laatste schrijven wij de eindverantwoording.

Uitvoering

Na het onderzoek volgt de uitvoering. In de volgende fase van de procesontwikkeling schrijven wij de subsidieaanvraag voor je. We vullen alle bijlagen in die nodig zijn, zorgen voor de machtigingen en dienen uiteindelijk de aanvraag voor je in. Daarbij bewaken we dat aan alle randvoorwaarden is voldaan, zodat de aanvraag echt de meeste kans van slagen krijgt.

Research

In de eerste fase voeren wij het onderzoek uit naar de subsidies waarvoor jij wellicht in aanmerking komt. We kijken daarbij naar het doel dat een subsidieregeling beoogt en de daarbij behorende criteria. Ook onderzoeken we de haalbaarheid van je subsidieaanvraag en schatten je kans van slagen in. Daarnaast informeren we naar de deadline van de aanvraag, de duur van een projectperiode voor de betreffende subsidieregeling en naar de randvoorwaarden die de verstrekker heeft gesteld. Dat pakket leggen we vervolgens aan je voor.

subsidie monitoring

Een andere belangrijke stap is monitoren van de procesontwikkeling. Aan iedere subsidieaanvraag zijn monitoringseisen verbonden. We willen voorkomen dat je door een vormfout een deel van of het gehele subsidiebedrag moet terugbetalen. We schrijven de vereiste tussentijdse rapportages en nemen contact op met de subsidieverstrekker wanneer de projectontwikkeling onverhoopt afwijkt van de planning. Als laatste schrijven wij de eindverantwoording.

aanvraag schrijven

Na het onderzoek volgt de uitvoering. In de volgende fase van de procesontwikkeling schrijven wij de subsidieaanvraag voor je. We vullen alle bijlagen in die nodig zijn, zorgen voor de machtigingen en dienen uiteindelijk de aanvraag voor je in. Daarbij bewaken we dat aan alle randvoorwaarden is voldaan, zodat de aanvraag echt de meeste kans van slagen krijgt.

subsidie research

In de eerste fase voeren wij het onderzoek uit naar de subsidies waarvoor jij wellicht in aanmerking komt. We kijken daarbij naar het doel dat een subsidieregeling beoogt en de daarbij behorende criteria. Ook onderzoeken we de haalbaarheid van je subsidieaanvraag en schatten je kans van slagen in. Daarnaast informeren we naar de deadline van de aanvraag, de duur van een projectperiode voor de betreffende subsidieregeling en naar de randvoorwaarden die de verstrekker heeft gesteld. Dat pakket leggen we vervolgens aan je voor.

Welke subsidie past mogelijk bij jou?

Wij helpen je graag met het vinden van de juiste financiering voor jouw project. Je kan veel verschillende soorten subsidie aanvragen, dus de kans is groot dat we er eentje vinden die precies aansluit bij de ontwikkel plannen. Wij ondersteunen o.a. bij de volgende regelingen.