De MIT subsidie:
Voor MKB-bedrijven in Topsectoren

De MIT subsidie (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) stimuleert mkb-ondernemingen om zich bezig te houden met innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. De MIT subsidie bestaat uit verschillende subsidie-instrumenten: haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en kennisvouchers

Kom ik in aanmerking voor MIT subsidie?

De MIT is speciaal bedoeld voor innoverende mkb-bedrijven in of rondom de topsectoren in Nederland. Ben je in een van deze sectoren actief en wil je een innovatief project opstarten? Dan is deze subsidie vrijwel zeker relevant.

Topsectoren MIT subsidie

MIT haalbaarheidsprojecten

Met een haalbaarheidsproject kun je de technische en/of economische risico’s van een innovatieproject in kaart brengen. Een MIT-haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met een industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Let wel, minimaal 60% van de kosten van het MIT-haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie.

  • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 20.000 per haalbaarheidsproject. Wat deze regeling nog aantrekkelijker maakt is dat je mag rekenen met een forfaitair uurloon van €60,-.
  • De verwachting is dat subsidie voor MIT-haalbaarheidsprojecten op april 2024 weer geopend wordt. Voor deze regeling geldt het first come, first serve-principe. Dit betekent dat aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst, totdat het budget is uitgeput. Zorg er daarom voor dat de subsidie tijdig wordt aangevraagd.

Hulp nodig? Neem tijdig contact met ons op zodat wij het hele proces in goede banen kunnen leiden.

R&D-samenwerkingsprojecten

Binnen een R&D-samenwerkingsproject werken minstens twee mkb’ers aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

 

  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000,-.
  • Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe: de beste aanvragen worden beloond.

Over WBSO

Kennisvouchers

Met een kennisvoucher ter waarde van € 3.750,- kunnen mkb-ondernemers een specifieke vraag laten beantwoorden of onderzoeken door een kennisinstelling.

  • Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first served principe.
  • De subsidie bedraagt waarschijnlijk weer 50% van de voucher

Wanneer is de aanvraagdeadline?

De MIT-regeling voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers is geopend vanaf 4 april tot en met 12 september 2023. Deze aanvragen worden beoordeeld via first come, first serve, dus je wilt je aanvraag direct op 4 april in kunnen dienen. Aanvragen voor R&D projecten kunnen worden ingediend vanaf 6 juni 2021 tot en met 12 september 2023.

Hulp nodig? Neem tijdig contact met ons op, zodat wij het hele proces in goede banen kunnen leiden.

MIT-subsidie aanvragen? Dat doen we samen! 

Ben je geïnteresseerd in de MIT subsidie, laat ons die dan voor je aanvragen. Wij hebben een brede expertise ontwikkeld in alle topsectoren. Onze kennis en ervaring én die van ons netwerk aan experts zetten wij graag in voor jouw aanvraag. Op tijd en volledig. Zo kunnen wij je van A tot Z ontzorgen in het hele traject. 

Weten hoe wij jou kunnen helpen?