MIT Haalbaarheidssubsidie 2024: onderzoek uw innovatieve ideeën

De MIT Haalbaarheidssubsidie biedt mkb-ondernemers subsidie voor het onderzoeken van innovatieve projecten. De subsidie kan gebruikt worden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Beschrijving

De MIT Haalbaarheidssubsidie is een subsidieregeling voor het mkb. De subsidie kan worden gebruikt voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

De subsidie is bedoeld voor projecten die:

 • Innovatief zijn
 • In het mkb worden uitgevoerd
 • De economische ontwikkeling van Nederland bevorderen

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per aanvraag. De subsidie wordt verstrekt op basis van een inhoudelijke beoordeling.

Activiteiten

De MIT Haalbaarheidssubsidie kan worden gebruikt voor de volgende activiteiten:

 • Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie
 • Het uitvoeren van industrieel onderzoek
 • Het uitvoeren van experimentele ontwikkeling

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de MIT Haalbaarheidssubsidie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een mkb-onderneming
 • U bent gevestigd in Nederland
 • U heeft een innovatief project

Aanvraag

De beoordeling van een aanvraag voor de MIT Haalbaarheidssubsidie vindt plaats op basis van de volgende criteria:

 • Risicogehalte: Het project moet betrekking hebben op voldoende risicovolle activiteiten in technische of financiële zin.
 • Economische haalbaarheid: Het project moet voldoende inzicht geven in het economisch perspectief en de uitvoerbaarheid van de activiteiten.

Voorbeeld

Stel, u bent een mkb-ondernemer in de maakindustrie en u wilt een nieuw product ontwikkelen. U heeft een idee voor een nieuw type machine, maar u bent niet zeker of het project haalbaar is. U kunt de MIT Haalbaarheidssubsidie aanvragen om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. In de haalbaarheidsstudie wordt onderzocht of het technisch mogelijk is om het product te ontwikkelen, of er voldoende vraag is naar het product en wat de kosten van de ontwikkeling zijn.

Benieuwd of u in aanmerking komt?

Innovation Funding weet op grond van een jarenlange ervaring welke dienstverlening echt aansluit op de behoefte van innovatieve ondernemers.

Weten hoe wij jou kunnen helpen?