De Innovatiebox: fiscaal voordeel voor innovatie

Maakt jouw bedrijf winst met innovatie uit een WBSO-ontwikkeling? Misschien kom je wel in aanmerking voor het lagere vennootschapsbelastingtarief van de innovatiebox.

Wat is de Innovatiebox?

In het kort is de innovatiebox een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers stimuleert om te innoveren.

Om dit verder toe te lichten: De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting, de opvolger van de Octrooibox. Bij de aangifte vennootschapsbelasting kan gekozen worden voor het toepassen van deze regeling. De box is van toepassing op winsten die zijn voortgekomen uit octrooien en/of WBSO-projecten. Met deze box kan je dus de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten verlagen. Deze winsten worden dan slechts tegen een belastingtarief van maximaal 9% belast. Per 1 januari 2021 is het innovatiebox tarief van 7% naar 9% verhoogd.

Alle vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen (in de meeste gevallen een NV of BV) in Nederland kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Naast de populaire WBSO subsidie, is de Innovatiebox één van de grootste stimuleringsregelingen vanuit de overheid voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Voordelen Innovatiebox

innovatiebox robot

De Innovatiebox heeft een groot aantrekkelijk voordeel. Namelijk dat ondernemers over de winst die voortkomt uit innovatie het bijzonder lage vennootschapsbelastingtarief van 9% betalen. Dat is dus een belastingvoordeel van ongeveer 64%, ten opzichte van het normale tarief dat kan oplopen tot 25%. De box is bestemd voor bedrijven uit elke sector en van iedere omvang. Een belangrijke voorwaarde: Alle ondernemingen die gebruik willen maken van de innovatiebox hebben tenminste een WBSO-beschikking nodig.

Kom ik in aanmerking?

Aantonen dat uw bedrijf innovatief is kan door de WBSO-beschikking, maar ook via octrooien. Voor kleine belastingplichtige ondernemingen volstaat een S&O-verklaring (WBSO-beschikking). Grote belastingplichtige bedrijven hebben daarbij een extra toegangsticket nodig bovenop de WBSO. Denk hierbij bijvoorbeeld aan octrooien of handelsvergunningen. Om te bepalen of je een grote of kleine belastingplichtige bent, kijken we naar de cumulatieve omzet en bruto voordelen uit innovatie over de afgelopen 5 boekjaren. Is deze omzet groter dan € 250 miljoen of het bruto voordeel uit innovatie groter dan € 37,5 miljoen, dan bent u grote belastingplichtige. Shortcode

Wanneer kun je dit voordeel toepassen?

Bij de innovatiebox wordt de winst die voortkomt uit innovatie belast tegen het lage vennootschapsbelastingtarief van 9%. Je kunt de innovatiebox dus toepassen vanaf het moment waarop jouw innovatieve bedrijfsmiddel actief winst gaat genereren. De periode waarover je de innovatiebox kunt toepassen, is vanaf het oudste nog openstaande aangiftejaar. Dit is dus het aangiftejaar waarover je nog geen definitieve aanslag vennootschapsbelasting hebt ontvangen of waarvoor de bezwaartermijn nog niet is verstreken. In overleg met de belastingdienst sluit je een innovatiebox-overeenkomst af met een looptijd van minimaal drie jaar. Je kunt de overeenkomst met terugwerkende kracht over de al verstreken jaren toepassen.

Voorwaarden Innovatiebox 2021

  • Jouw onderneming heeft zelf het immateriële activum ontwikkeld. Hier is een S&O-verklaring voor afgegeven en/of je hebt hiervoor een octrooi verkregen.
  • Je hebt zelf het immateriële activum voor eigen rekening en risico ontwikkeld.
  • De winst die je met het activum behaalt is voor ten minste 30% het gevolg van de eigen innovatie.
  • Jij hebt en houdt het IP van het immateriële activum in bezit.