Horizon Europe 2021-2027

Horizon Europe – Het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Dit nieuwe programma is de opvolger van het succesvolle Horizon 2020. Voor de periode 2021-2027 kunnen Nederlandse innovatieve ondernemers en onderzoekers beroep doen op dit programma. Het doel van het programma is om innovatie en wetenschap in te stimuleren om zo de concurrentiepositie van Europa te vergroten en tegelijkertijd te werken aan een mooiere toekomst. Het budget voor het programma is vastgesteld op 95,5 miljard euro. Houdt jouw organisatie zich op internationaal niveau bezig met innovatie, technologische ontwikkeling en onderzoek? Lees dan snel verder

Structuur – De drie pijlers van Horizon Europe

De structuur van Horizon Europe is vergelijkbaar met de pijlerstructuur van Horizon 2020. Het programma bestaat uit 3 pijlers, aangevuld met enkele horizontale acties. Nieuw vergeleken met H2020 zijn de missies. U kunt financiering aanvragen voor projecten die bijdragen aan het oplossen van uitdagingen/problemen met betrekking tot 1 van de 5 missies. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is het belangrijk dat jouw aanvraag één van de drie pijlers uit het programma omvat.

uitleg structuur Horizon Europe
Structuur Horizon Europe van de European Commision

Pijler 1: Excellent Science

Deze pijler motiveert wetenschap op topniveau. In essentie heeft dit betrekking op de kwaliteit van wetenschap. Deze pijler dient Europa voor onderzoekers aantrekkelijker te maken. Daarnaast financiert het beurzen en uitwisselingen voor onderzoekers via Marie Skłodowska-Curie-acties.

Pijler 2: Global Challenges & European Industrial Competitiveness

Pijler 2 richt zich op de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee worstelen. Die zijn onder andere benoemd in de Sustainable Development Goals (SDGs). Door middel van het Horizon Europe programma hoopt de EU dat samenwerking tussen verschillende partijen en sectoren tot oplossingen en ontwikkelingen betreft deze complexe problemen kan leiden. Denk hierbij aan oplossingen voor het voedselprobleem of klimaatveranderingen. Activiteiten binnen pijler 2 zijn gericht op excellentie en maatschappelijke impact.

Pijler 3: Innovative Europe

Pijler 3 heeft het doel om Europa koploper te maken op het gebied van innovatie. Door te investeren in innovatie koopt de EU zijn concurrentievermogen te versterken. Deze pijler focust vooral op individuele innovatieve bedrijven.

missies horizon europe

Missies Horizon Europe

Het nieuwste onderdeel binnen Horizon Europe zijn de missies. Deze missies dienen de ambitie om de samenleving te veranderen en verbeteren. Er zijn 5 missiedomeinen benoemd, per missies zijn er experts (mission boards) aangewezen om de missies vorm te geven. De 5 missiedomeinen zijn:

  • Klimaatadaptatie, inclusief maatschappelijke transformatie
  • Kanker
  • Gezonde oceanen en wateren
  • Klimaatneutrale en slimme steden
  • Gezonde bodems en voeding

Wie komt in aanmerking voor het programma?

De voorwaarden per project zijn variabel en worden gepubliceerd in zogeheten ‘calls for proposals’ over de komende tijd. De oproepen definiëren het type project, maar ook de criteria en eventuele aanvullende vereisten. Hierover kun je later meer lezen op onze blog.
Horizon Europe biedt veel kansen voor:

  • Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie in internationaal verband;
  • Individuele onderzoekers.

Budget en deadline Horizon Europe

Het totale budget voor Horizon Europe van 2021 tot 2027 is op dit moment vastgesteld op 95,5 miljard euro. De deadlines zijn afhankelijk van de calls for proposals. Iedere call heeft een openingsdatum en een sluitingsdatum. In die periode moet de subsidieaanvraag ingediend worden.

Horizon Europe aanvragen

Alle Horizon Europe aanvragen gaan digitaal via een specifiek portaal. Zodra een subsidieaanvraag aan alle voorwaarden voldoet kun je deze online indienen. Om het maximale uit je aanvraag te halen kunnen de consultants van Innovation Funding jouw bedrijf ondersteunen en de aanvraag voor je regelen. Zo houd jij meer tijd over om te doen waar je écht goed in bent.

Meer weten over Horizon Europe?