Eurostars subsidie voor internationale R&D samenwerkingen in het mkb

eurostars logo

Bent u mkb-ondernemer in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen of wilt u dat gaan doen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van Eurostars. Met de subsidie wordt snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven gestimuleerd.

Wat is Eurostars

Het Eurostars-programma (EUROSTARS) heeft tot doel Europees ondernemerschap te stimuleren door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door innovatieve mkb-bedrijven.

Het programma is specifiek gericht op mkb-bedrijven (bedrijven met minder dan 250 werknemers, een omzet lager dan € 50 miljoen en een balanstotaal lager dan € 43 miljoen).

In aanmerking voor ondersteuning komen door mkb-bedrijven geleide internationale O&O-projecten die openstaan voor andere deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote bedrijven.

Projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma’s ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten variëren per land.

Voorwaarden

m in aanmerking te komen voor subsidie moeten uw project en consortium aan de volgende internationale voorwaarden voldoen:

  • Het project wordt geleid door een innovatief mkb-bedrijf uit een Eurostarsland (raadpleeg de Eureka-website voor een overzicht van Eurostarslanden).
  • Het consortium bestaat uit ten minste 2 onafhankelijke entiteiten.
  • Het consortium bestaat uit entiteiten uit ten minste 2 Eurostarslanden.
  • Het budget van het project wordt voor minstens 50% gedragen door het mkb.
  • Geen deelnemer of land is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de projectkosten.
  • De totale projectduur is maximaal 36 maanden.
  • Het project heeft een exclusieve focus op civiele toepassingen.

Welke landen doen mee?

Hoeveel Eurostars subsidie kan ik aanvragen

In Nederland bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Dit kan oplopen tot een bedrag van €500.000,-. Het subsidiepercentage hangt af van de projectactiviteiten en de aard van de deelnemer(s). Bedrijven krijgen 35% voor onderzoekactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Het mkb krijgt een extra 10%. Voor kennisinstellingen zijn deze percentages respectievelijk 50% en 25%. 

Wanneer is de Eurostars regeling open

De openstelling loopt van 12 januari 2024 tot en met 14 maart 2024.

Eurostars subsidie aanvragen? Dat doen we samen! 

Ben je geïnteresseerd in de Eurostars subsidie, laat ons die dan voor je aanvragen. Wij hebben een brede expertise ontwikkeld in alle topsectoren. Onze kennis en ervaring én die van ons netwerk aan experts zetten wij graag in voor jouw aanvraag. Op tijd en volledig, zodat wij je van A tot Z kunnen ontzorgen in het hele traject. 

Weten hoe wij jou kunnen helpen?