EIC Accelerator: jouw innovatie op de internationale markt

Hallo innovatieve mkb’er! Ben je een start-up of mkb en heb je de ambitie en drive om te groeien met jouw onderneming? Dan is de EIC Accelerator misschien iets voor jou. De “EIC (European Innovation Council) Accelerator”-regeling (voorheen SME Instrument) is een onderdeel van het Europese innovatieprogramma Horizon Europe en is bedoeld om baanbrekende technologieën te helpen om hun landsgrenzen te doorbreken. Klinkt dat interessant voor jou en je onderneming? Lees dan snel verder

Wat is de EIC Accelerator?

Met de EIC Accelerator krijg je ondersteuning bij het opschalen, en naar de internationale markt brengen, van bijvoorbeeld een nieuw product, proces of dienst. Het programma is volledig gericht op versneller (accelerate ;-)), aanjagen, groei en succes.

De Europese Unie wil mkb’s bij de innovatiedoelen betrekken. Daarom heeft de EU het innovatiegerichte Horizon Europe-programma voor mkb’s toegankelijk gemaakt via de EIC Accelerator. Het programma ondersteunt innovatieve mkb’s die zich bezig houden met ‘deep tech’. Deep tech zijn ook wel innovaties die voortkomen uit wetenschappelijke en technologische doorbraken, echt baanbrekende ideeën dus. De regeling heeft als doel deze bedrijven te helpen nieuwe innovatieve producten, diensten en bedrijfsmodellen te ontwikkelen en op de markt te brengen die economische groei kunnen stimuleren. 

De EIC Accelerator ondersteunt – als we kijken naar de TRL’s – de latere stadia van ontwikkeling en schaalvergroting. De technologie van je innovatie moet daarom zijn getest en gevalideerd in een laboratorium of andere relevante omgeving.

De EIC Accelerator is opgesplitst in twee soorten oproepen:

 • EIC Accelerator Open is niet gebonden aan thema’s, doelstellingen of expertises. Deze is dus open voor allerlei soorten innovatieprojecten.
 • EIC Accelerator Challenges: deze specifieke oproep is open voor grensverleggende innovaties die één van de volgende uitdagingen durft aan te gaan:
  • Strategic Digital and Health technologies
  • Green Deal innovations for the economic recovery

Kom ik in aanmerking?

De EIC Accelerator is bedoeld voor het mkb en samenwerking is niet verplicht. Hieronder vallen onder andere start-ups, spin-outs en individuen uit EU lidstaten die een start-up of MKB willen beginnen. Afhankelijk van de fase waarin jouw innovatie verkeert, kunt je een beroep doen op verschillende financieringsvormen:

 • U kiest voor alleen subsidie: Als de activiteit betrekking heeft op een hoofdzakelijk technologische innovatie, dan is een Technology Readiness Level (TRL) van 6-8 een vereiste. Projecten krijgen tussen 0,5 en 2,5 miljoen euro aan subsidie.
 • U kiest voor gemengde financiering: Naast subsidie is er de mogelijkheid van een optionele investering in het eigen vermogen. De subsidie financiert activiteiten van TRL 6-8. Activiteiten boven TRL 8 komen alleen voor gemengde financiering in aanmerking. De maximale investering in de vorm van eigen vermogen bedraagt 15 miljoen euro.

Heeft u een baanbrekende technologie of innovatie ontwikkeld (minimaal TRL 5) en bent u klaar om deze op te schalen en verder uit te rollen? Ontdek de mogelijkheden

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

De EIC Accelerator Open heeft een voorgesteld budget van € 592,5 miljoen. Challenges heeft een voorgesteld budget van € 495,1 miljoen.

De EIC Accelerator kan aanzienlijk financiële support bieden:

 • Subsidie tot maximaal €2,5 miljoen voor de ontwikkeling en validatie van uw innovatie (tot en met TRL 8). 
 • Sommige aanvragers kunnen ook een verzoek indienen voor een extra investeringsbijdrage tot maximaal € 15 miljoen voor bijvoorbeeld verdere opschaling en het op de markt brengen van de innovatie.

Naast financiële support kunnen geselecteerde bedrijven ook coaching, mentoring en andere voordelen krijgen als onderdeel van de EIC community.

Hoe werkt het aanvraagproces?

Het proces bestaat als het ware uit drie onderdelen: een korte aanvraag, een volledige aanvraag en een interviewronde.

Een korte aanvraag kunt u op ieder moment indienen en wordt binnen 4-6 weken door experts beoordeeld. Een korte aanvraag bevat onder andere:

 • Een formulier van 5 pagina’s waarin de innovatie, de potentiële markt en het team worden omschreven.
 • Een pitch deck van maximaal 10 dia’s.
 • Een video pitch van maximaal 3 minuten waarin het hoofdteam de aanvraag motiveert.

Een volledige aanvraag moet daarentegen vóór een van de cut-off data (zie hieronder) ingediend worden. Jouw volledige voorstel moet in een speciaal EIC AI-gestuurd IT platform voorbereid worden. Het voorstel bestaat onder andere uit een bedrijfsplan en omvat gedetailleerde informatie omtrent de financiën en structuur van het bedrijf. Binnen 5-6 weken krijg je te horen of je uitgenodigd bent voor een face-to-face interview

De interviewronde vindt plaats met een EIC jurypanel bestaande uit maximaal zes leden. Dit interview vindt ongeveer 8-9 week na de deadline plaats. Ongeveer 2-3 weken na het interview kun je de resultaten verwachten.

Herindieningen beperkt

Omdat er in voorgaande edities zo veel aanvragen waren en dit leidde tot een lage succesrate heeft de EIC de voorwaarden voor herindiening verscherpt:

 • Als je korte aanvraag wordt afgewezen krijg je één kans om deze te verbeteren. Bij een tweede afwijzing volgt een cool-off periode van 12 maanden.
 • Wordt de volledige aanvraag afgewezen? Deze mag je opnieuw indienen bij de volgende deadline. Wordt deze een tweede keer afgewezen, of door meerdere experts, volgt een cool-off periode van 12 maanden.
 • Bij een afwijzing bij de interviewrondes kun je met een potentiële ‘Go’ een tweede interview krijgen. Anders kunt u eenmalig jouw aangepaste (volledige) voorstel indienen voor één van de twee volgende deadlines voor fase 2. Indien jouw voorstel voor een tweede keer wordt afgewezen geldt ook de 12 maanden cool-off periode waarna je voor fase 1 (!) een nieuw of aanzienlijk verbeterd voorstel kan indienen.

Wanneer is de deadline?

Een korte aanvraag kun je voor beide oproepen op ieder moment indienen (vanaf 8 april 2021). Volledige voorstellen moeten uiterlijk op 9 juni 2021 of 6 oktober 2021 ingediend zijn. Als je aanvraag aan alle eisen voldoet wordt je uitgenodigd voor een interview met de EIC jury als laatste stap in het proces.

EIC Accelerator aanvragen?

Wil je weten of je project in aanmerking komt voor Europese subsidie? Ben je geïnteresseerd in de EIC Accelerator subsidie, laat ons die dan voor je aanvragen. Onze kennis en ervaring én die van ons netwerk aan experts zetten wij graag in voor jouw aanvraag. Op tijd en volledig, zodat wij je van A tot Z kunnen ontzorgen in het hele traject. 

Even sparren over jouw subsidie kansen?