DHI Subsidie: voor internationalisering binnen het mkb

Heeft jouw onderneming internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wil je in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wil je mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Wellicht is de DHI subsidie dan interessant voor jou.

Wat is de DHI subsidie?

DHI is een subsidieregeling vanuit de Nederlandse overheid. Met behulp van DHI kun jij jouw product of technologie demonstreren in het buitenland. Ook kunt je onderzoeken of een investering voor jouw onderneming haalbaar is. Het doel van de regeling is internationalisering van het aantal Nederlandse ondernemingen te verhogen en versterken. Het gaat om drie verschillende typen projecten: Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investerings-voorbereidingsstudies (DHI). Binnen deze subsidieregeling ligt de focus op projecten in opkomende markten en ontwikkelingslanden.

dhi subsidie: internationaal ondernemen

Voor wie?

De DHI subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Grotere bedrijven kunnen ook in aanmerking komen, mits ze samenwerken met een mkb. Vrijwel alle sectoren kunnen in aanmerking komen, maar je kunt geen subsidie aanvragen voor steenkolen, olie en gasprojecten in het buitenland.

Waar kun je de DHI subsidie voor gebruiken, wat zijn de voorwaarden, en wat is de maximale subsidie?

Kort samengevat: Er zijn 3 DHI instrumenten: demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investerings-voorbereidingsstudies. Hieronder vindt je een korte beschrijving van elk instrument en de bijbehorende voorwaarden:

1. Demonstratieprojecten

Een demonstratieproject heeft als doel om een technologie, kapitaalgoed of dienst middels een praktijksituatie te demonstreren in één van de DHI-landen. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van €200.000.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • Jouw technologie, kapitaalgoed of dienst is nieuw voor de markt waar jij wilt demonstreren;
  • Er dient aangetoond te worden dat het product of dienst onder lokale omstandigheden moet worden gedemonstreerd en dat dit toegevoegde waarde heeft. Daarnaast moet de demonstratie plaatsvinden in een reëel situatie en moet deze gericht zijn op meerdere partijen;
  • De verwachte export dient binnen drie jaar minstens 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag;

2. Haalbaarheidsstudie

Het doel van dit onderdeel is om onderzoek te doen naar de technische of commerciële haalbaarheid van een buitenlandse investering in jouw technologie, kapitaalgoed of dienst. Een haalbaarheidsstudie resulteert in een rapport op basis waarvan de buitenlandse partij een investeringsbesluit kan nemen. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van €100.000.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • De studie duurt niet langer dan twee jaar en de verwachte export dient binnen drie jaar minstens 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag;
  • De studie omvat geen marktonderzoek, maar technische toepasbaarheid en specificaties.

3. Investeringsvoorbereidingsstudies

Een investeringsvoorbereidingsstudie is bedoeld om onderzoek te doen naar de technische en financiële haalbaarheid van een voorgenomen buitenlandse investering. Als gevolg hiervan besluit een ondernemer om te gaan investeren en om de financiering voor deze investering rond te krijgen. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van €100.000.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • De investering dient gericht te zijn op de versterking van de activiteiten van jouw huidige bedrijf;
  • Voor de beoogde investering dient aannemelijk gemaakt te worden dat het financierbaar is;
  • Het mag gaan om een joint venture, wel moet de investeringspartner al bekend zijn. Mocht het gaat om een dochteronderneming in het land waar het project op gericht is, dan telt die ook mee voor de subsidie.

Verschil haalbaarheidsstudie en investeringsvoorbereidingsstudie

Net als met een haalbaarheidsstudie kun je met een investeringsvoorbereidingsstudie de haalbaarheid van een project onderzoeken. Bij een haalbaarheidsproject ligt het initiatief bij de buitenlandse partner. Hij of zij heeft interesse in uw product of dienst en de studie zal aantonen of de aanschaf haalbaar is. Echter, bij een investeringsvoorbereidingsproject ligt het initiatief bij de Nederlandse ondernemer.

Wanneer kun je DHI subsidie aanvragen?

De DHI-regeling is in 2021 open van 15 januari tot en met 31 december 17:00, zolang er budget beschikbaar is. Het beschikbare budget voor 2021 is € 4 miljoen voor activiteiten in opkomende en ontwikkelde markten en € 4 miljoen voor activiteiten in ontwikkelingslanden. De RVO verwerkt de aanvragen op basis van ‘first come, first served’. Dus vergroot jouw kans op subsidie en dien op tijd de aanvraag in. Uiteraard helpen wij je graag.