DHI Subsidie: voor internationalisering binnen het mkb

Heeft jouw onderneming internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wil je in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wil je mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Wellicht is de DHI subsidie dan interessant voor jou.

Wat is de DHI subsidie?

Met behulp van DHI kun jij jouw product of technologie demonstreren in het buitenland. Daarnaast kun je onderzoeken of een investering voor jouw onderneming haalbaar is óf een investering in het buitenland voorbereiden. Het doel van de regeling is internationalisering van het aantal Nederlandse ondernemingen te verhogen en versterken. Het gaat om drie verschillende typen projecten: Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investerings-voorbereidingsstudies (DHI).

Alle landen waarvoor geen sancties gelden, komen in aanmerking voor de DHI. De focus binnen projecten in ontwikkelingslanden is erop gericht om een positieve bijdrage te leveren aan duurzame lokale ontwikkeling. Daarnaast dient uw project ook bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

U kunt vanaf 1 januari 2023 weer een aanvraag voor DHI indienen.

dhi subsidie: internationaal ondernemen

Voor wie?

De DHI is bedoeld voor mkb-bedrijven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk die zich internationaal willen profileren. Ook grotere bedrijven kunnen in aanmerking komen, zolang er sprake is van een samenwerkingsverband met als penvoerder een mkb-ondernemer. Vrijwel alle sectoren kunnen in aanmerking komen, maar je kunt geen subsidie aanvragen voor steenkolen, olie en gasprojecten in het buitenland.

Waar kun je de DHI subsidie voor gebruiken, wat zijn de voorwaarden, en wat is de maximale subsidie?

Er zijn 3 DHI instrumenten:

 • Demonstratieprojecten
 • Haalbaarheidsstudies
 • Investerings-voorbereidingsstudies.

Hieronder vind je een korte beschrijving van elk instrument en de bijbehorende voorwaarden:

1. Demonstratieprojecten

Een demonstratieproject heeft als doel om een technologie, kapitaalgoed of dienst via een praktijksituatie te demonstreren in één van de DHI-landen. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van €200.000.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • De technologie, kapitaalgoed of dienst is nieuw voor de markt waar jij wilt demonstreren;
 • Er moet aangetoond worden dat het product of dienst onder lokale omstandigheden moet worden gedemonstreerd en dat dit toegevoegde waarde heeft. Daarnaast moet de demonstratie plaatsvinden in een reële situatie en moet deze gericht zijn op meerdere partijen (potentiële afnemers);
 • De verwachte export dient binnen drie jaar minstens 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag. In het geval van DGGF-landen betreft het 5 keer het subsidiebedrag;

2. Haalbaarheidsstudie

Het doel van dit onderdeel is om onderzoek te doen naar de technische of commerciële haalbaarheid van een buitenlandse investering in jouw technologie, kapitaalgoed of dienst. Een haalbaarheidsstudie resulteert in een rapport op basis waarvan de buitenlandse partij een investeringsbesluit kan nemen. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van €100.000.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • De studie duurt niet langer dan twee jaar en de verwachte export dient binnen drie jaar minstens 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag. In het geval van DGGF-landen betreft het 5 keer het subsidiebedrag;
 • De studie omvat geen marktonderzoek, maar technische toepasbaarheid en specificaties. Dit betekent dat voor aanvang van de haalbaarheidsstudie er voldoende duidelijkheid moet zijn over de omvang van de markt, de beoogde opzet van het project, de locatie, de exploitatie, de financiering en de lokale impact.

3. Investeringsvoorbereidingsstudies

Een investeringsvoorbereidingsstudie is bedoeld om onderzoek te doen naar de technische en financiële haalbaarheid van een voorgenomen buitenlandse investering en duurt niet langer dan 2 jaar. Het resultaat van een investeringsvoorbereidingsproject betreft een businessplan. Op basis van dat plan kan een goed onderbouwd besluit worden genomen en financiering worden aangevraagd voor de beoogde investering.

De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van €100.000.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • De investering dient gericht te zijn op de versterking van de activiteiten van jouw huidige bedrijf;
 • Voor de beoogde investering dient aannemelijk gemaakt te worden dat het financierbaar is;
 • Het mag gaan om een joint venture, wel moet de investeringspartner al bekend zijn. Mocht het gaat om een dochteronderneming in het land waar het project op gericht is, dan telt die ook mee voor de subsidie;
 • De kosten die de lokale partij maakt komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt wel voor de kosten die de lokale partij bij de Nederlandse subsidieaanvrager in rekening brengt;
 • Je moet aannemelijk maken dat de aanvragende partijen de kosten van het investeringsvoorbereidingsproject kunnen dragen bij verkrijgen van de subsidie.

Verschil haalbaarheidsstudie en investeringsvoorbereidingsstudie

Net als met een haalbaarheidsstudie kun je met een investeringsvoorbereidingsstudie de haalbaarheid van een project onderzoeken. Bij een haalbaarheidsproject ligt het initiatief bij de buitenlandse partner. Hij of zij heeft interesse in uw product of dienst en de studie zal aantonen of de aanschaf haalbaar is. Echter, bij een investeringsvoorbereidingsproject ligt het initiatief bij de Nederlandse ondernemer.

Start nu met je DHI-aanvraag!

Vanaf 1 Januari 2023 kan er weer een aanvraag voor DHI worden ingediend. De RVO verwerkt de aanvragen op basis van ‘first come, first served’. Dus vergroot jouw kans op subsidie en dien op tijd de aanvraag in. Uiteraard helpen wij je graag en begeleiden we het gehele proces.