Onze modules

modulair tarief whiteboard

Innovation Funding is modulair opgebouwd, en als het ware in plakjes opgedeeld. Neem je één zo’n plakje niet af, dan krijg je korting op het tarief. Transparant en eerlijk.

Zelf een aanvraag indienen kost je geen geld. Echter neemt het vaak veel tijd in beslag en is het zoeken naar de juiste woorden en termen die aansluiten bij de regeling. Als een intermediair subsidie voor jou aanvraagt, betaal je daarvoor een fee. Maar heb jij inzicht in hoe die kosten zijn samengesteld en welke diensten je hiervoor krijgt?

Onze modules zijn:

Aanvraag proces

Innovation Funding ontzorgt jou compleet in het aanvraag proces. Deze module is standaard, omdat hij het hart van onze dienstverlening vormt. Wij schrijven hierbij de volledige aanvraag naar aanleiding van interviews die we voeren met de werknemers die R&D werkzaamheden uitvoeren.

Risicomodule

Wie een aanvraag indient, moet zijn administratie en technisch dossier op orde hebben. Wij zorgen voor risicoreductie door bij jou de vinger aan de pols te houden. Door aan te dringen op een adequate verantwoording sturen wij op realisatie. Zijn jouw mensen uiterst accuraat, dan is deze dienstverlening voor jullie minder relevant. Omdat we mee bewegen richting de toekomst, en luisteren naar onze klanten. Hebben we speciaal hiervoor een applicatie ontwikkeld om gemakkelijk uren en technische updates bij te houden.

Realisatie credit

Samen met jou stuurt Innovation Funding op de aanvraag van een reëel subsidiebedrag. Niet te weinig waardoor je jezelf in de vingers snijdt. Niet te veel, waardoor jouw imago bij de RVO schade lijdt. Maak je toch minder uren dan verwacht moet je dat terugbetalen aan de RVO. In zo’n geval hebben wij van jou een te hoge fee ontvangen, en delen we mee in het verlies. Deze dienstverlening is exclusief voor klanten die bij Innovation Funding de risicomodule afnemen. 

Voorfinanciering

Een andere module in ons modulair tarief betreft de mogelijkheid tot voorfinanciering. Hierdoor heb je het subsidiebedrag op de tweede dag van een nieuw project op je rekening. Zo kan je bijvoorbeeld direct materiaal inkopen of andere zaken financieren. Meer weten over voorfinanciering?

Abonnementsmodel

In plaats van een keer per jaar een één grote factuur voor je überhaupt iets hebt verrekend, werken we bij Innovation Funding met een abonnementsmodel. Hierdoor heb je de optie om kosten voor subsidieondersteuning in termijnen te betalen.

Transparantie en kwaliteit met onze module opbouw

De dienstverlening van Innovation Funding is op en top transparant. Daarmee is onze slagingsgraad optimaal. Door veel kwaliteit te bieden, hebben we een goede relatie opgebouwd met de RVO. En die is vooral in jouw belang.