Modulair tarief

modulair tarief whiteboard

De tarieven van Innovation Funding zijn modulair opgebouwd, als het ware in plakjes opgedeeld. Neem je één zo’n plakje niet af, dan krijg je korting op het tarief. Transparant en eerlijk.

Zelf een aanvraag indienen, kost je niets. Nou ja, alleen maar veel tijd en je hebt de juiste expertise nodig. Als een intermediair subsidie voor jou aanvraagt, betaal je daarvoor een fee. Maar heb jij inzicht in hoe die kosten zijn samengesteld en welke diensten je hiervoor krijgt?

Onze tariefmodules zijn:

Aanvraag proces

Innovation Funding ontzorgt jou compleet in het aanvraagproces. Deze module is standaard, omdat hij het hart van onze dienstverlening vormt.

Risicomodule

Wie een aanvraag indient, moet zijn administratie en technisch dossier op orde hebben. Wij zorgen voor risicoreductie door bij jou de vinger aan de pols te houden. Door aan te dringen op een adequate verantwoording sturen wij op realisatie. Zijn jouw mensen uiterst accuraat, dan is deze dienstverlening voor jullie minder relevant.

Realisatie credit

Samen met jou stuurt Innovation Funding op de aanvraag van een reëel subsidiebedrag. Niet te weinig waardoor je jezelf in de vingers snijdt. Niet te veel, waardoor jouw imago bij de RVO schade lijdt. Houd je toch subsidiegeld over, dan moet je dat terugbetalen aan de RVO. In zo’n geval hebben wij van jou een te hoge fee ontvangen. De helft van die meerkosten betalen wij aan je terug. Deze dienstverlening is exclusief voor klanten die bij Innovation Funding de risicomodule afnemen. 

Voorfinanciering

Een andere module in ons modulair tarief betreft de mogelijkheid tot voorfinanciering. Hierdoor heb je het subsidiebedrag snel op je rekening. Beschik je over voldoende liquide middelen, dan heb je de voorfinanciering minder nodig. Door hiervan af te zien, ontvang je korting op de fee. Meer weten over voorfinanciering?

Abonnementsmodel

In plaats van een keer per jaar een grote smak geld betalen aan je intermediair, werken we bij Innovation Funding met een abonnementsmodel. Hierdoor heb je de optie om kosten voor subsidieondersteuning in termijnen te betalen.

Transparantie en kwaliteit met ons modulair tarief

De dienstverlening van Innovation Funding is op en top transparant. Daarmee is onze slagingsgraad optimaal. Door veel kwaliteit te bieden, hebben we een goede relatie opgebouwd met de RVO. En die is vooral in jouw belang.