SLIM subsidie 2021 wijzigingen

mei 19, 2021
|
Fabienne
slim subsidie wijzigingen banner

Vanaf 1 juni 9:00 tot en met 30 juni 2021 om 17:00 openen de aanvragen voor SLIM subsidie voor samenwerkingsverbanden. Ook de aanvragen voor grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector gaan dan open. Met deze stimuleringsregeling wil de overheid leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. Bijvoorbeeld door het beschikbaar maken van een bedrijfsschool of loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers. Specifiek in deze sectoren: landbouw, horeca en recreatiesector is het lastig om een leerrijke omgeving te creëren door de hoge aantallen seizoenarbeiders.

Op basis van eerdere ervaringen heeft de overheid de regelgeving rondom deze subsidie aangepast, om het budget nog beter tot zijn recht te laten komen. Maar wat betekenen deze wijzigingen praktisch gezien? Lees snel verder.

Wat is SLIM?

De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) kent twee verschillende subsidieregelingen. De eerste van die regelingen heeft betrekking tot individuele bedrijven. Individuele mkb’s kunnen twee keer per jaar subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van hun personeel, maar voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven is er jaarlijks slechts één openstelling. Om bedrijven hiermee een handje te helpen, trekt het kabinet hier jaarlijks structureel € 48 miljoen uit voor de SLIM-regeling. Het is dus absoluut slim om met deze subsidie jouw organisatie en personeel vaktechnisch naar een hoger plan te brengen. Lastig? Innovation Funding ontzorgt je in het hele aanvraagproces.

Wat zijn de wijzigingen in de SLIM subsidie 2021?

  • Definitie samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband bestaat uit niet verbonden organisaties.
  • Een subsidieaanvraag van een samenwerkingsverband moet ten minste € 210.000 bedragen. Eerder was dit € 5.000, een aardig verschil. Ongeveer twee derde van de aanvragen vorig jaar voldoet al aan deze eis.
  • Subsidiabele kosten mogen pas gemaakt worden vanaf de dag dat de subsidie toegekend is, eerder kon het project beginnen vanaf de aanvraagdatum.
  • Het is niet meer mogelijk om tot twee maanden voor het aflopen van een project een verzoek tot wijziging in te dienen. Deze aanpassing wordt met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 2 maart 2020.
  • De maximale subsidie bij deelname aan een samenwerkingsverband is voor landbouwbedrijven € 20.000, voor visserijbedrijven € 30.000 en voor goederenververvoer over de weg € 100.000.

SLIM subsidie deadlines 2021

Van 1 juni tot en met 30 juni 2021 kun je als samenwerkingsverband of grootbedrijf een aanvraag indienen. Voor enkelvoudige bedrijven is de eerstvolgende openstelling van 1 tot en met 30 september 2021. Als het bedrag wordt overvraagd, worden de aanvragen behandeld door middel van loting, je kunt dus de gehele periode een aanvraag indienen.

Wil jij ook investeren in de ontwikkeling van je personeel en SLIM subsidie aanvragen?

SLIM subsidie aanvragen?