MIT R & D aanvragen? Hier moet je rekening mee houden

mei 13, 2021
|
Fabienne
mit rd

In 2023 zijn er twee MIT R&D Samenwerkingsprojecten mogelijk. Een met het Thema Artificiële Intelligentie (AI), en de ander is de algemene welke al jaren het zelfde is. Uiteraard moet je binnen de topsectoren passen.

Wat is MIT R&D?

De MIT subsidie (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is een subsidie van de RVO. Deze subsidie stimuleert mkb-ondernemingen om zich bezig te houden met innovatieactiviteiten binnen de topsectoren en nu dus ook om de huidige digitale transformatie te bevorderen op AI. De MIT subsidie bestaat uit verschillende subsidie-instrumenten: haalbaarheidsprojectenR&D-samenwerkingsprojecten en kennisvouchers. 

Voor wie is MIT bedoeld?

De MIT is speciaal bedoeld voor innoverende mkb-bedrijven in of rondom de topsectoren in Nederland. Ben je in een van deze sectoren actief en wil je een innovatief project opstarten? Dan is deze subsidie vrijwel zeker interessant.

Topsectoren MIT R&D subsidie

R&D samenwerkingsprojecten

Een mkb’er kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb’ers (elk voor eigen rekening en risico).

MIT R&D subsidiebedrag en belangrijke voorwaarden

Het totaal beschikbare budget in 2023 voor het RVO-loket is € 5.806.944. Dit is als volgt verdeeld:

  • R&D-samenwerkingsproject Artificiële Intelligentie (geen regio-openstelling): € 2.900.000
  • R&D-samenwerkingsproject (regulier, in samenwerking met de regio’s): € 2.906.944. Hiervan is maximaal 50% voor grote projecten. De regiobudgetten vindt op de MIT-pagina van de RVO.

We zetten een aantal belangrijke voorwaarden op een rijtje:

  • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.
  • Het project dient aan te sluiten op het missiegedreven topsectorbeleid
  • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband: één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen
  • Alleen de kosten gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel

Hoogte van de subsidie:

  • Voor kleine R&D-samenwerkingsprojecten is de subsidie minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
  • Voor grote R&D-samenwerkingsprojecten is de subsidie minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.

MIT R&D aanvragen?

De tender MIT R&D-samenwerkingsprojecten op het thema AI opent van 21 maart 2023, 9:00 uur tot en met 9 mei 2023, 17:00 uur.

De algemene tender voor een MIT R&D-samenwerkingsproject is open van 6 juni 2023, 9:00 tot en met 12 september 2023, 17:00.

In tegenstelling tot MIT Haalbaarheid worden projecten niet volgens first come, first serve beoordeeld. Voor R&D aanvragen geldt: de beste aanvragen krijgen subsidie toegekend. Neem dus geen onnodig risico en schakel de hulp van een intermediair in die creatief met jou meedenkt.

Na de aanvraag

Krijg je de subsidie toegeschreven? Dan ontvang je een voorschot van 90%, te ontvangen in delen.

Na de beschikking zijn er nog wel enkele verplichtingen. Afhankelijk van de projectduur ben je verplicht de voortgang te rapporteren. Voor projecten van 14 maanden of langer is dit verplicht, voor kortere projecten gaat dit vaak telefonisch of per e-mail.

In alle gevallen ben je verplicht wijzigingen in het plan/de begroting door te geven. Doe je dit niet loop je risico’s op sancties zoals gedeeltelijke of gehele terugvordering van de subsidie. Om dit te voorkomen zal Innovation Funding nauw betrokken blijven bij de administratie van jouw project.

Meer weten over jouw subsidiemogelijkheden?