Innovatiebox 2021: Invloeden Corona en Tips

juni 16, 2021
|
Fabienne
Innovatiebox 2021

Hoe werkt de Innovatiebox in 2021? 

Innovatiebox 2021: De innovatiebox is een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers stimuleert om te innoveren. Succesvolle innovaties zijn goed om meerdere redenen: internationale concurrentiepositie en werkgelegenheid om er een paar te noemen.

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting, de opvolger van de Octrooibox. Bij de aangifte vennootschapsbelasting kan gekozen worden voor het toepassen van deze regeling. De box is van toepassing op winsten die zijn voortgekomen uit octrooien en/of WBSO-projecten.

Met deze box kan je dus de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten verlagen. Deze winsten worden dan slechts tegen een belastingtarief van maximaal 9% belast. Per 1 januari 2021 is het innovatiebox tarief van 7% naar 9% verhoogd. Het belastingvoordeel kan hierdoor oplopen tot wel 64%!

Innovatiebox en coronacrisis

We hebben al meerdere ondernemers gehoord met zorgen over de invloed van corona op hun Innovatiebox. Een van de voorwaarden voor de Innovatiebox is het hebben van WBSO, maar wat nu als je door corona minder R&D uren hebt gemaakt? Want het innovatiebox-belastingvoordeel wordt in belangrijke mate bepaald door het aantal WBSO-uren met betrekking tot de betreffende innovatie.

Als sprake is van een aantoonbare en aanwijsbare tijdelijke dip in de WBSO-uren is hierover overleg met de belastingdienst mogelijk. En hoeft dit dus niet direct gevolgen te hebben. Het is wel belangrijk om hier achteraan te gaan om problemen te voorkomen, zeker in het geval dat als het aantal WBSO uren is vastgelegd in jouw innovatiebox afspraak.

Heeft een NOW-subsidie effect op innovatiewinsten?

Veel bedrijven hebben de afgelopen periode ook NOW-subsidiesteun aangevraagd. Heeft dat gevolgen voor het innovatiebox-voordeel? Dit heeft géén gevolgen, zelfs als de ontvangen NOW-subsidie ook betrekking had op jouw innovatieve activiteiten. De NOW-subsidie hoeft niet te worden uitgesloten voor de berekening van de winst voor de innovatiebox.

Is een coronareserve van invloed op innovatiebox-winst?

Veel bedrijven hebben vanwege verwachte verliezen een ‘coronareserve’ gevormd. Deze reserve heeft echter geen invloed op de berekening van de innovatiebox-winst. De innovatiebox-winst wordt namelijk berekend over de EBIT vóór de toepassing van de coronareserve. Maar let op: voor bedrijven die gebruik maken van het forfait innovatiebox is het belastbaar bedrag bepalend, en moet de coronareserve dus wel in mindering worden gebracht. Mocht je hier specifieke vragen over hebben, bel ons dan even op of vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Is de Innovatiebox 2021 relevant voor mij?

Alle vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen (in de meeste gevallen een NV of BV) in Nederland kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Naast de populaire WBSO subsidie, is de Innovatiebox één van de grootste stimuleringsregelingen vanuit de overheid voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Belangrijke vragen bij aanvragen Innovatiebox in 2021

Vraag 1: Heb je het juiste toegangsticket voor de Innovatiebox? 

Om gebruik te maken van de innovatiebox heeft je naast een innovatief bedrijfsmiddel (product, proces, dienst, programmatuur, etc.) de juiste toegangstickets nodig. Voor kleine ondernemingen is de WBSO het enige benodigde toegangsticket. Voor grote ondernemingen is naast de WBSO ook één van de volgende zaken vereist:

 • een kwekersrecht
 • een octrooi
 • programmatuur
 • een vergunning om een geneesmiddel op te markt te brengen
 • een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie
 • een aanvullend beschermingscertificaat
 • of zaken die samenhangen met de hierboven genoemde zaken. Deze samenhang wordt getoetst op productniveau, procestechnologisch niveau of op het niveau van de R&D-afdeling.

Wanneer bent u een grote of kleine onderneming (zie vraag 2)?

Vraag 2: Hoe groot is jouw onderneming? 

Zoals je kunt zien in de paragraaf hierboven is het belangrijk om vast te stellen of jouw onderneming onder groot of klein valt. Hiermee kun je bepalen welk toegangsticket je nodig hebt. Een onderneming is klein als de netto-omzet over het huidige jaar en de vier voorafgaande jaren, gemiddeld lager is dan 50 miljoen euro per jaar. Ook moeten de voordelen uit de innovatieve bedrijfsmiddelen, vermeerderd met kosten ter verwerving van deze voordelen, in die vijf jaren, gemiddeld lager zijn dan 7,5 miljoen euro per jaar.

KLEINE ONDERNEMINGEN

 • groepsomzet gemiddeld minder dan 50 miljoen euro per jaar en
 • innovatieve winst gemiddeld minder dan 7,5 miljoen euro per jaar:

Toegangsticket WBSO

GROTE ONDERNEMINGEN

 • groepsomzet gemiddeld meer dan 50 miljoen euro per jaar of
 • innovatieve winst gemiddeld meer dan 7,5 miljoen euro per jaar:

Toegangsticket WBSO

+ één van de volgende toegangstickets: octrooi / kwekersrecht, programmatuur, handelsvergunning geneesmiddel, aanvullend beschermingscertificaat, geregistreerd gebruiksmodel EU-lidstaat, of hiermee samenhangende ‘innovaties’.

Vraag 3: Wat is jouw innovatieve bedrijfsresultaat? 

Basis voor de innovatiebox is jouw innovatieve bedrijfsresultaat. Dit bereken je door de opbrengsten uit innovatieve producten en projecten in kaart te brengen. Basis hiervoor is de fiscale operationele winst (de EBIT). Alleen de EBIT die verband houdt met innovatie kwalificeert voor de innovatiebox.

Een van de voorwaarden voor de Innovatiebox is dat de winst die je met het activum behaalt voor ten minste 30% het gevolg is van de eigen innovatie. Een deel van het innovatieve bedrijfsresultaat wordt tegen het lage vennootschapsbelastingtarief van 9% belast. In stap 5 gaan we hierop in. 

Vraag 4: Is er IP aangekocht of wordt R&D uitbesteed? 

Als je een gedeelte van de research en development (R&D) activiteiten hebt uitbesteed of als je een deel van de innovatieve bedrijfsmiddelen (IP) heeft aangekocht, beperkt dit mogelijk jouw innovatiebox-voordeel. Ga dus na wie de R&D-activiteiten verricht dan wel of je een deel van de innovatieve bedrijfsmiddelen heeft aangekocht.

Wij beschikken over specialisten die jou optimaal kunnen ondersteunen bij het verkrijgen en realiseren van de innovatiebox. Dankzij de jarenlange ervaring en goede contacten bij de belastingdienst beschikken onze specialisten over actuele kennis en ervaring.

Help nodig met aanvragen van Innovatiebox?