De procesexpert: meer dan alleen subsidie.

mei 10, 2020
|
Marcel
Afbeelding voor De procesexpert: meer dan alleen subsidie.

Met deze blog kloppen wij als procesexperts bij je op de deur. Jij wilt innoveren, prachtig. Wij durven te stellen dat een procesexpert voor jouw project het verschil kan uitmaken tussen succes en falen. Het zijn grote woorden. Die willen niets afdoen van de inhoudelijke expertise die jij in huis hebt. Ze willen ook je visie niet in twijfel trekken. Ze benadrukken alleen dat jij voor jouw project een funding- en daarmee een processpecialist nodig hebt als parallelle expertise.

Omdat je als innovatie expert jouw project al jouw aandacht wilt geven, zijn wij jouw procesexpert die garandeert dat je administratie onvolledig is en dat je geen deadline mist.

Fundingspecialist

Overheden en instanties willen met subsidies innovaties bevorderen en ondersteunen. Je kunt daarvan gebruikmaken als je aan de voorwaarden voldoet. De subsidieverstrekker verwacht van jou dan wel een volledige aanvraag en – gedurende het project – een transparante administratie. Omdat je niet alles kan en wilt weten, heb je een partij nodig die jou daarbij helpt. Een partij die toeziet op het proces gedurende het project. Die voorkomt dat je achteraf boetes krijgt, omdat bijvoorbeeld je administratie onvolledig was of omdat je een deadline gemist hebt.

Vele subsidies

Op verschillende planken liggen subsidies te wachten voor innoverende bedrijven. Op de plank van de gemeente, de provincie, een ontwikkelingsmaatschappij, de landelijke overheid, de Europese Unie. Elke subsidiesoort heeft zijn eigen voorwaarden. Op hoofdlijnen kun je de verschillende subsidieaanvragen toch terugbrengen tot eenzelfde proces. Ons bedrijf, Innovation Funding, is gespecialiseerd in dat proces. Als procesexperts voegen we op drie niveaus waarde toe aan je innovatieve project.

Aan boord

Allereerst checken we binnen twee dagen of je project voldoende aansluit bij de doelstelling van de subsidieverstrekker. We maken een reële inschatting wat je kansen zijn op een funding. Verder ontzorgen we je totaal bij de aanvraag van de subsidie. We houden rekening met tijdslijnen en met de andere voorwaarden die de verstrekker én jij als ondernemer stelt bij een aanvraag. Nadat je de beschikking hebt ontvangen, blijven we aan boord. Om de voortgang te monitoren. Om contact op te nemen met een verstrekker als het project afwijkt van de planning. Om de tijdslijnen te bewaken voor de tussentijdse rapportages. Om procedurefouten en het missen van deadlines te voorkomen en om de eindrapportage voor je in te dienen.

Stevige bijdrage

In de praktijk zien we dat de combinatie procesexpert-innovator uitstekende resultaten oplevert. De kennis van de innovatie laten we graag bij jou. Jij mag vertrouwen op onze goede relaties met de verstrekkers en op een bijzonder hoog slagingspercentage. Jouw project blijft helemaal jouw project. Maar Innovation Funding draagt wel stevig bij aan een optimaal resultaat en rendement daarvan.

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem contact op en ontdek het binnen vijf minuten.